Viestintäsuunnitelma hankkeelle

Viestintäsuunnitelma on arjen apuri

Viestinnän suunnittelulla tähdätään vaikuttavaan, oivaltavaan ja oikea-aikaiseen viestintään. Hanke kuin hanke tarvitsee viestintäsuunnitelman: korvaamattoman työkalun arjessa. Hyvän suunnitelman avulla pysytään raiteilla ja aikataulussa.

Viestintäsuunnitelma:

  • Hankkeen viestinnän tavoitteet
  • Kohderyhmät. Kuka on hankkeen asiakas?
  • Pääviestit
  • Vuorovaikutuksen vahvistamisen keinot
  • Viestinnän kanavat ja teemat
  • Viestinnän vastuut
  • Aikataulu

Tee vaikuttavaa hankeviestintää! Millainen viestintäsuunnitelma toimii hankkeessasi parhaiten?

>> Ota yhteyttä!

>> Vauhtia hankeviestintään työpajoistamme!