Referenssit

Olemme olleet monessa mukana. Tällä sivulla esittelemme hankkeita, joiden viestintää ja markkinointia olemme olleet suunnittelemassa tai toteuttamassa. Annamme mielellämme lisätietoja ja jaamme hankkeissa syntyneitä parhaita käytäntöjä. Ota yhteyttä, niin kerromme lisää!

Kuuloliitto

Hanke viestii -tiimi sai ilokseen olla mukana fasilitaattorina ja kouluttajana uuden, kolmevuotisen Kuule ja muista -hankkeen ohjausryhmän ensimmäisessä kokouksessa. Hanke viestii -tiimin tehtävänä oli alustaa hankkeen viestinnän kokonaisuudesta ja sen roolista hankkeen vaikuttavuuden rakentajana. Kartoitimme aluksi osallistujien näkemyksiä. Toimme myös käytännön esimerkkejä siitä, miten ohjausryhmä, osatoteuttaja ja hanketoimija voi toisaalta kantaa kortensa kekoon, toisaalta käyttää kaiken tuotetun sisällön hyväkseen. Innostimme osallistujat myös vapaasti ideoimaan pienemmissä ryhmissä. Tuloksena syntyi yli 70  ideaa Kuule ja muista -hankkeen viestintään.

Alustus ja työpajatyöskentely antoivat paljon konkreettisia vinkkejä hankkeemme viestinnän suunnitteluun ja toteutukseen. Ulkopuolisen ammattilaisen fasilitointi auttoi jäsentämään pohdintaa ja mahdollisti sen, että jokainen saa äänensä ja asiantuntemuksensa kuuluviin, totesivat tilaisuuden järjestäjät Tiina Ahonen ja Maarit Honkasola Kuuloliitosta.

Lue lisää yhteistyöstämme >>

Työväen Sivistysliitto TSL

Hanke viestii -tiimi järjesti Työväen Sivistysliiton hankekeskuksen henkilöstölle kaksivaiheisen viestintätyöpajan, jonka tavoitteena oli innostaa hankkeita viestimään entistä aktiivisemmin ja asiakaslähtöisemmin. Työpajoissa viestinnän keinoja ja kanavia lähdettiin kehittelemään oman hankkeen kohderyhmän silmin, kohderyhmähattu päässä ja kuultiin niin luottamusmiesten, työnantajien, opiskelijoiden kuin työelämäohjaajien odotuksista hankkeita kohtaan. Tuloksena syntyi konkreettisia ideoita, joista jalostui välitehtävän avulla uusia toimintatapoja ja näkökulmia hankkeiden viestintään ja yhteiseen tekemiseen.

Kiitos teille hyvästä koulutuksesta, keskusteluista ja tuesta viestinnän kehittämiselle. Kaikki olivat erittäin tyytyväisiä. Eilen keskustelimme lisää tuotteistamisesta ja asiakassegmenttien erottelusta suhteessa viestinnän kärkiin, ja se jatkoi suoraan sitä keskustelua, jota teidän ohjauksella aloitimme.

-Hankekeskuksen päällikkö Mervi Ylitalo-

Vantaan kaupunki

Hanke viestii -tiimi toteutti Petikko-Variston ostosalueen markkinoinnin kehittämishankkeen syksyllä 2017. Työ oli osa 6Aika -strategian Avoimet innovaatioalustat -kärkihanketta. 6Aika on kestävän kaupunkikehityksen strategia, jota toteuttavat yhteistyössä Suomen suurimmat kaupungit: Helsinki, Espoo, Vantaa, Tampere, Turku ja Oulu. Vantaan kaupunki hakee hankkeessa tehokkaita tapoja toteuttaa yhteiskehittämistä kaupunkiorganisaation sisällä ja sen sidosryhmien välillä. Lisätietoja 6Aika strategiasta ja Avoimet innovaatioalustat hankkeesta: http://6aika.fi/.

Hanke viestii -tiimin tehtävät projektissa olivat:

  • viestintä- ­ja markkinointisuunnitelman laatiminen alueen kauppiasyhdistykselle yhteiskehittämisen menetelmin
  • kauppiasyhdistyksen sisäisen viestinnän kehittäminen ja alueen toimijoiden aktivointi
  • alueen verkkosivujen ja niiden graafisen ilmeen suunnittelu ja toteutus
  • alueen palvelukartan suunnittelu ja sisällyttäminen verkkosivuihin
  • valmentaminen verkkosivujen päivittämiseen
  • verkkosivujen näkyvyyden ja hyödyntämisen varmistaminen
  • kauppiasyhdistyksen järjestämiin yritysesittelyihin osallistuminen.

Petikko-Variston kauppiasyhdistys oli kehittämistyön keskipiste, joka kokosi alueen yritysten edustajia ideoimaan ja keskustelemaan virtuaalisesti ja kasvotusten.

Hanke viestii –tiimi on ollut meille oiva kumppani Vantaan kaupungin rinnalla. He ovat tuoneet kehittämistyöhön vankan markkinoinnin työkalupakin ja tekemisen meininkiä. Yhteiskehittäminen on tuottanut sekä nopeasti asiakkaille näkyviä uudistuksia että suunnitelman alueen markkinoinnin kehittämiseksi pidemmällä tähtäimellä, sanoo Petikko-Variston kauppiasyhdistyksen puheenjohtajana toimiva Autoverkkokauppa.fi:n toimitusjohtaja Juha Rusama.

Kehittämistyö jatkuu ja sen tavoitteena on lisätä alueen vetovoimaisuutta asiakkaille ja yrityksille. Työtä tehdään tiiviissä yhteistyössä alueen yritysten, kauppiaiden, kiinteistönomistajien, Vantaan kaupungin ja korkeakouluopiskelijoiden kanssa.

Opetushallitus

Hanke viestii -tiimi järjesti Opetushallituksen toimeksiannosta viestintätyöpajan Erasmus+-ohjelman kumppanuushankkeiden suomalaisvetäjille.  Työpajaan osallistuivat vetäjiä varhaiskasvatuksen, aikuiskoulutuksen sekä nuorisosektorin hankkeista; sekä isoja että pieniä koulutusorganisaatioita, järjestöjä ja myös yrityksiä.

Työpajassa pureuduttiin pienryhmissä oman hankkeen ydinviestin terävöittämiseen kohderyhmille sekä ideoitiin keinoja ja kanavia kohderyhmien tavoittamiseen.

OPH ja CIMO yhdistyivät vuoden 2017 alusta uudeksi virastoksi, jonka nimi on Opetushallitus.

Tuunaa Tuottoa Vol.2

Valtakunnallinen Tuunaa Tuottoa Vol.2 –hanke valitsi Hanke viestii –tiimin viestintäkumppanikseen kilpailutuksen jälkeen. Viestintäkumppanuus sisältää sekä hankkeen ulkoisen että sisäisen viestinnän. Yhteistyö käynnistyi hankkeen viestinnän ja visuaalisen ilmeen suunnittelulla sekä tuunaatuottoa.fi verkkosivuston rakentamisella.

Tuunaa Tuottoa on toimivaksi testattu yhteistyön malli luovien alojen yrittäjille. Valtakunnallisen luovien osaajien Tuunaajaverkoston yritykset kehittävät ja tuottavat uusia, tuoreita palvelutuotteita keskisuurille ja suurille yrityksille. Hankkeessa tuotettu malli on pohja luovan alan yritysten yhteiselle liiketoiminnalle tulevaisuudessa.

Tuunaa Tuottoa Vol. 2 -hanketta koordinoi vuosina 2015-2017 Novago Yrityskehitys Oy ja mukana ovat Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy, Posintra Oy, Into Seinäjoki Oy sekä Humanistinen Ammattikorkeakoulu Oy Jyväskylästä (HUMAK).

 

Ympäristöministeriö

Hanke viestii -tiimi järjesti ympäristöministeriön toimeksiannosta viestintätyöpajan, jonka tavoitteena oli innostaa hankkeita viestimään entistä aktiivisemmin ja asiakaslähtöisemmin. Ministeriön viestintäpäivässä esittäytyi 11 erilaista ravinteiden kierrätykseen ja Saaristomeren tilaan keskittyvää  hanketta. Työpajassa perehdyttiin viestinnän keinoihin ja kanaviin sekä siihen, miten hankkeet voivat vaikuttavuuden varmistamiseksi viestiä koko elinkaaren ajan.

Ryhmätöissä viestinnän keinoja ja kanavia lähdettiin kehittelemään oman kohderyhmän silmin, kohderyhmähattu päässä ja kuultiin niin opiskelijan, virkamiehen, yrittäjän kuin maanviljelijänkin odotuksista hankkeita kohtaan. Työn tuloksena syntyi konkreettisia ideoita, uusia näkökulmia ja arvokasta verkostoitumista.

Kaiken kaikkiaan innostava päivä ja laittoi miettimään viestintään liittyviä asioita ihan uusista näkökulmista ja isolla painoarvolla!”

”Harjoitus, jossa eläydyttiin sidosryhmän rooliin oli hauska ja hyödyllinen, samoin tapa etsiä konkretiaa ”tulevaisuudesta käsin”.

Ympäristöministeriö on laatinut ravinteiden kierrätyksen edistämistä ja Saaristomeren tilan parantamista koskevan ohjelman vuosille 2012-2015. Mukana on kehittämishankkeita, jotka edistävät ravinteiden kierrätystä, vähentävät Itämeren ravinnekuormitusta sekä tehostavat Saaristomeren ja Selkämeren valuma-alueiden maatalouden vesiensuojelua.

 

Ready, Study, Go Around Europe

Hanke viestii -tiimi teki kansainväliselle Ready Study Go Around Europe -hankkeelle uutiskirjeet ja mediatiedotteet sekä kontaktoi tiedotusvälineiden edustajia ja toimi muutenkin projektipäällikön viestintäapuna. Hankkeessa tuotettu kielten opiskeluun tarkoitettu verkkovalmennus kiinnosti toimittajia erityisesti erilaisissa ammattilehdissä.

Hankkeessa tuotettu verkkovalmennus tarjoaa monipuolisen työkalun opetella ammattialojen sanastoa verkossa: mobiililaitteella ja tietokoneella käytettävä kieli- ja kulttuurivalmennus sopii paitsi ammattiin opiskeleville ja vaihtoon lähteville myös maahanmuuttajille ja työpaikoille. Laaja aineisto on maksutta kaikkien käytössä osoitteessa http://www.rsgo.eu. Hanketta koordinoi Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia.

 

LaTopPro ja ELOA -hankkeiden verkostoitumispäivät

– viestinnän käytäntöjä arkeen, verkostoitumispäivistä ideoita

Kahden verkostoitumispäivän aikana työstettiin toimintatapoja ja työkaluja, jotka auttavat hankkeissa kehitettyjen mallien käyttöönottoa omassa organisaatioissa ja myös tulevissa hankkeissa. Verkostoimispäivien lisäksi osallistujat suorittivat ennakko- ja välitehtäviä muun muassa kartoittamalla hankkeen kohderyhmän tarpeita ja odotuksia sekä hiomalla tekstin tuottamisen taitojaan.

LaTopPro-hanke tukee ja verkottaa työpaikalla tapahtuvan oppimisen sekä ammattiosaamisen näyttöjen kehittäjiä. Hankkeen tavoitteena on kehittää monimuotoisia opiskelutapoja ja työelämässä karttuneen osaamisen tunnistamista. Eloa-hankkeessa  kehitetään opettajien, opiskelijoiden ja työelämän edustajien tapoja luoda ja hyödyntää sähköisiä oppimissisältöjä ammatillisessa koulutuksessa ja tuetaan osaamisen näkyväksi tulemista.

” Viestintä on erittäin tärkeä osa hankkeen vaikuttavuutta. Siihen pitäisi laittaa yhtä paljon panoksia, kuin itse tekemiseenkin.”

 

LUVY ry – Viestinnän kehittämistreffit

Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry eli LUVY on alueellinen vesiensuojeluyhdistys ja palveluntarjoaja, jonka tehtävänä on edistää vesiensuojelua, ympäristönsuojelua ja ihmisen elinympäristön terveellisyyttä läntisellä Uudellamaalla.

LUVYn asiantuntijat työstivät Viestinnän kehittämistreffeillä sekä Hiidenveden kunnostushankkeeseen että Karjaanjoen vesistövisioon liittyviä teemoja. Viestintää pohdittiin mm. innostamisen näkökulmasta: miten lukuisat kohderyhmät saadaan mukaan vesiensuojelutyöhön?

”Työpajassa oli tärkeintä, että saimme ohjatusti pohtia ja keskittyä käsillä olevaan aiheeseen. Kun työskentely oli hyvin johdettua ja sillä oli raamit, saimme paljon aikaan. Käytetyt menetelmät olivat tuoreita ja todella toimivia. Saimme ideoita, ja mikä tärkeintä: jaamme nyt yhteisen ymmärryksen, mitä teemme seuraavaksi!”
– Hankepäällikkö Maija Venäläinen

Työtaitaja

Espoolaisessa Työtaitaja-hankkeessa tuotettu Tulevaisuuden työkirja on saanut innostuneen vastaanoton. Nuorten työnhaun ja työnteon taitoja preppaavassa työkirjassa ääneen pääsevät nuoret itse: mikä heitä innoittaa, kiinnostaa ja huolettaa, mistä he iloitsevat? Kirja sisältää testejä, cv- ja hakemusmalleja, ideoita oman työnhakukansion tekoon, tietoa opiskelupaikoista ja ripauksen innoitusta myös yrittäjyyden polulle.

Työkirjan ulkoasun takana on joukko Metropolian mediatekniikan opiskelijoita: tässä projektissa nuoret tekivät nuorille!

Työtaitaja-hanke – Tulevaisuuden työkirja
Lue myös blogistamme, miten hankkeessa on tavoitettu nuoria: Kohderyhmä nuoret: nuoret mukaan!

Akkuna – Ikkuna Venäjälle ja Suomeen

Akkuna avaa ammattiin opiskeleville nuorille mahdollisuuksia tutustua Venäjään. Opetushallituksen rahoittamassa hankkeessa on mukana useita ammatillisen koulutuksen järjestäjiä.

Kolmas Tie -hanke, InnoOmnia 2013-2014

Hankkeen tavoitteena oli kehittää uudenlainen malli palkkatyön ja yrittäjyyden välimaastossa toimimiseen ja madaltamaan kynnystä yrittäjyyteen siirtymisessä. Sen tuloksena syntyi kymmeniä uusia yrityksiä, jotka toimivat verkostoyhteistyössä muiden yritysten kanssa. ESR-hanke, johon osallistuivat Helsingin ja Vantaan kaupungit, InnoOmnia Espoosta sekä Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun Pienyrityskeskus. Kolmas Tie InnoOmniassa

Ihmisiä, liikettä – Onnistumisia Uudellamaalla rakennerahastojen ohjelmakaudella 2007–2013

Julkaisu on pintaraapaisu seitsemän vuoden aikana Uudellamaalla tehtyyn EU-hanketyöhön. Mitä ihmettä hankkeet ovat, mitä niissä tehdään ja ennen kaikkea: kenelle ja mitä niillä saadaan aikaan? Uudenmaan liiton ja Uudenmaan ELY-keskuksen tilaama julkaisu tuo hieman kryptisen ja epäluulojakin herättävän EU-hankemaailman näkyväksi ja lukijaa innostavaksi. Julkaisu löytyy Uudenmaan liiton www-palvelusta: Ihmisiä, liikettä

European Entrepreneurial Region, EER 2012

Uusimaa vietti vuonna 2012 eurooppalaista yrittäjyysaluevuotta: EER 2012 on Euroopan unionin alueiden komitean myöntämä tunnustus. Vuoden teemat ja erityisesti nuori yrittäjyys näkyivät lukuisissa vuoden aikana järjestetyissä tapahtumissa. Hanketta koordinoi Uudenmaan liitto, ja mukana oli Culminatum Innovation Oy:n, Aalto-yliopiston ja Uudenmaan ammattikorkeakoulujen lisäksi kymmeniä alueen toimijoita.

Go! -rekry  2012 – 2014

Go – Länsi-Uudenmaan yritysten työvoiman rekrytoinnin tukihanke: Go! -rekryn ensisijaisena tavoitteena on työllistää yrityksiin työttömiä ja vähentää työttömyydestä syntyviä kustannuksia kunnille. Projekti auttaa yrityksiä rekrytoinneissa ja työttömiä työnhaussa. Hanketta koordinoi Novago Yrityskehitys Oy. Hanke kestää 31.12.2014 asti. www.gorekrypalvelut.fi

Smart City -hanke, Mikkelin kaupunki 2012

Smart City –hanke avaa kaupungin kasvun eväitä – digitaalisuutta ja ekotehokkuutta – osana kaupunkirakenteen ja kaupunkikuvan kehittämistä. Se on kärkihanke Mikkelin kaupungin ja elinvoima- ja kilpailukykystrategian toiminnallistamisessa ja käytäntöön viemisessä. Mikkeli Smart City 2020

Salon kaupungin sisäinen ympäristökampanja Kestävä kaupunki

Salon ympäristöohjelma 2012-2015 ohjaa kaupunkia toimimaan kestävän kehityksen mukaisesti. Kaupungin sisäinen ympäristökampanja Salo. Kestävä kaupunki suunniteltiin siten, että se tavoitti niin kaupunki-, toimiala- kuin henkilötasollakin. www.salo.fi/kestavakaupunki/

Kotikenttä Veikkolaan -hanke 2012

Veikkolan Futiskenttä Oy perustettiin vuonna 2011 rakennuttamaan ja hallinnoimaan Veikkolan Futiskenttää, joka on ensimmäinen pääosin yksityisin varoin rahoitettu liikuntapaikka Kirkkonummella. Kenttähankkeen taustoista ja etenemisestä löytyy tietoa täältä. Veikkolan Futiskenttä Oy on voittoa tavoittelematon yritys, joka on perustettu rakentamaan tekonurmikenttä Veikkolaan sekä hallinnoimaan, ylläpitämään ja kehittämään sen palveluja. Kenttä parantaa kaikenikäisten liikuntaolosuhteita omalla kylällä.

EkoKymenlaakso -hanke, Cursor Oy 2010

EkoKymenlaakso-projektin tavoitteena oli tukea kuntien ilmastotyötä, lisätä alueen asukkaiden ilmasto-ja energia-asioihin liittyvää tietämystä ja osaamista sekä edistää uusiutuvien energioiden käyttöä ja tarpeellisten yhteistyöverkostojen syntymistä. Yhteistyöprojektissa ovat kuntina mukana Hamina, Iitti, Kotka, Kouvola, Miehikkälä, Pyhtää sekä Virolahti. Kuntien lisäksi mukana ovat muun muassa Haminan Energia Oy, Kotkan Energia Oy, KSS Energia Oy, Gasum Oy, Kymenlaakson Jäte Oy, Kymen Vesi Oy, Kouvolan Vesi Oy Kotkan-Haminan seudun kehittämisyhtiö Cursor Oy sekä Kouvolan seudun kehittämisyhtiö Kouvola Innovation Oy. EkoKymenlaakso

Salon seudun kuntaliitos, Salon kaupunki 2009–2010

Salo ja yhdeksän ympäröivää kuntaa yhdistettiin uudeksi Salon kaupungiksi 1. tammikuuta 2009. Tässä Suomen suurimmassa kuntaliitoksessa olivat mukana Salon lisäksi Halikko, Kiikala, Kisko, Kuusjoki, Muurla, Pertteli, Perniö, Suomusjärvi ja Särkisalo. Viestinnän keinoin rakennettiin uskottava ja kestävä pohja uuden kaupungin, sen asukkaiden ja työntekijöiden identiteetille sekä edistäettiin myönteisen Salo-mielikuvan syntymistä. www.salo.fi

Yritys-Suomi Länsi-Uusimaa 2008 – 2013

Hankkeen tavoitteena on edistää seudullisten yrityspalveluja tarjoavien organisaatioiden yhteistyötä ja tehdä oikean palveluntarjoajan löytäminen helpommaksi yrittäjälle. Hanke kantaa Yritys-Suomi Länsi-Uusimaa statusta ja se tarjosi mm. alueellisen www.yrittajannavigaattori.fi -verkkopalvelun. Hankkeeseen osallistuu 17 organisaatiota. Hanketta koordinoi Novago Yrityskehitys Oy.

Toteutuksessa tuotiin esille Länsi-Uudenmaan viiden kunnan tarjonta yrityksille kiinnostavana ja yritysmyönteisenä kohteena. Ydinviestit näkyivät hankkeen kirjallisessa ja visuaalisessa ilmeessä. Ydinviestit tukivat Länsi-Uudenmaan strategisia tavoitteita ja jo olemassa olevaa ilmettä raikkaalla lähestymistavalla. Kampanjan tavoitteena oli alueen yleisen tunnettuuden kasvattaminen ja alueen myönteisen yritysilmapiirin vahvistaminen. Toteutus yhdessä mainostoimiston kanssa.