Näin palvelemme – hankeviestintää

Meiltä saat apua hankkeesi viestintään, paljon tai pienesti, juuri silloin kun tarvitset. Hallitsemme tehokkaan tekstillä vaikuttamisen, sukkuloimme sosiaalisessa mediassa, autamme toimittajia heidän työssään, tutkimme niin päättäjien kuin kuluttajienkin tarpeet – viestimme verkossa, kohtaamisissa ja paperilla.

>> Mediatyö – omat teemat uutiseksi

>> Innostu somesta! Sosiaalisen median työpaja

>> Kehittämistreffit-työpaja

>> Viestintäsuunnitelma hankkeelle

>> Viestintäkumppani

>> Verkkokurssit

Tarjoamme hankkeisiin viestinnän osaamista, yhdessä tekemistä, markkinointiajattelua ja aitoa asiakasymmärrystä. Työmme tavoitteena on hankkeiden vaikuttavuuden varmistaminen. Olemme kehittäneet hankkeiden viestintään tehokkaan toimintamallin, jonka osia ovat:

  • Ideoi. Hankeviestinnän strateginen ja operatiivinen suunnittelu.
  • Innosta. Tehokas sisäinen viestintä ja onnistuva tiimi.
  • Näy ja kuulu. Julkisuus hankkeen tavoitteiden tukena.
  • Aktivoi. Vuoropuheluun hankkeen asiakkaiden kanssa.
  • Onnistu. Tulosten juurruttaminen ja mittaaminen sekä tulevan suunnittelu.

Hanke viestii -menetelmä

Ota yhteyttä ja pyydä esite Hanke viestii -toimintamallista. Kerromme mielellämme lisää!

 

Hankkeiden tulokset ja vaikuttavuus riippuvat viestinnän onnistumisesta. Kun hanke viestii ja markkinoi tehokkaasti, se luo yhteistyötä yli rajojen, jakaa tietoa avoimesti, toimii verkostoissa, näkyy, kuuluu ja saavuttaa tavoitteensa. Tehokasta hankeviestintää!