Asiakkaan arkeen

Viestinnän ja markkinoinnin sisällöltä vaaditaan koko ajan enemmän: hankkeidenkin on osattava puhua inhimillisesti ja kiinnostavasti.

Olemme koonneet 10 kysymyksen listan, jonka avulla jokainen hanke voi rakenta yksilöllisen, erottuvan tavan viestiä:

  1. Millaisia asiakkaita, käyttäjiä tai kävijöitä haluatte hankkeella tavoittaa?
  2. Mihin asiakkaiden/käyttäjien tarpeisiin tarjoatte ratkaisua?
  3. Mitkä muut sidosryhmät ovat teille tärkeitä? Miten eri kohde- ja sidosryhmien tarpeet ja käyttäytyminen eroavat toisistaan?
  4. Mikä muuttuu: mikä on hankkeen tuloksena paremmin?
  5. Mitä vastaanottajalle hyödyllistä tietoa voitte tarjota hankkeen eri vaiheissa?
  6. Mistä kanavista yleisönne hakevat tietoa?
  7. Millaisia kontakteja ihmisillä on hankkeeseenne? (Jokaisella tekstiviestilläkin on väliä…)
  8. Millaista mielikuvaa haluatte luoda hankkeestanne viesteissä ja kohtaamisissa?
  9. Millainen on hankkeenne tarina?
  10. Mitä ihmiset itse sanovat viesteistänne ja ilmeestänne?

Jotta hanke pystyy tarjoamaan mielenkiintoista sisältöä, on hanketiimin opittava tuntemaan yleisönsä kunnolla. Kaikki valmis tieto on käytettävä hyväksi, mutta silloin tällöin on hyvä myös lähteä ulos ja kurkistaa asiakkaan arkeen, puhua ihmisten itsensä kanssa.